Wat is er nieuw
Grafstenen

 Klikplaatje   Beschrijving   Begraafplaats   Status   Verbonden met   Laatst gewijzigd op 
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
R.K. Begraafplaats St Remigiusparochie     22 dec 2012
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
R.K. Begraafplaats St Remigiusparochie     22 dec 2012
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
     1 nov 2012
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
     1 nov 2012
Peter Wolters
Peter Wolters
 
     1 nov 2012

(Levens)Verhalen

 Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met   Laatst gewijzigd op 
Bevindingen huwelijk en overlijden Margaretha Wolters.
Bevindingen huwelijk en overlijden Margaretha Wolters.
 
  23 mei 2013
Geneagram van vermoedelijk oudste voorouders stamboom Crompvoets
Geneagram van vermoedelijk oudste voorouders stamboom Crompvoets
Zie ook het geneagram onderaan deze pagina.

De oudste gezinnen in de stamboom Crompvoets, zijn de gezinnen Crompfoets-Daemen en Beurskens-Martens. N.a.v. deze gezinnen, de doopgetuigen, en met name de huwelijksdispensatie van 1685 (zie levensverhalen) heb ik een stamboom van voorouders samengesteld, welke waarschijnlijk de voorouders van bovengenoemde gezinnen zijn. Omdat ik geen absolute zekerheid heb over deze voorouders, heb ik deze stamboom apart vermeld.
Hieronder de gegevens van de personen in deze stamboom.

De basisinformatie is de tekst van de huwelijksdispensatie van 1685:
Swalmen - 9 februari 1685 - Brief en schema van Leon: Louerix, pastoor in
Swalmen, aan bisschop Reginaldus van bisdom Roermond, als aanvraag voor
dispensatie vanwege 3e graad bloed-verwantschap in verband met
voorgenomen huwelijk tussen:
- Joannes Daemen, zoon van Metien Damen, Metien dochter van Jeutien
Damen, Jeutien Damen dochter van Truijtien Buijskens.
- Maria Timmermans, dochter van Paulus Timmermans, Paulus zoon van
Meriken Beuskens, Meriken Beuskens dochter van Truijtien Buijskens.
Meriken Beuskens en Jeutien Damen zijn zusters.
RHCL Maastricht (2-1685-64 - foto 324a+b)

Samenstelling familie/voorouders Paulus Timmermans:

18 november 1649
SWALMEN - Gehuwd: Paulus Timmermans [alias Beurskens alias Cuijpers (Pauwelse?) begr. Swalmen 24-7-1697] en Anna Martens [Mertens alias Gerets]. Getuigen: Gerardus Martens en Paulus Nelissen. DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen,fol.15(RAL 19).
Uit dit huwelijk:
1. Henricus Beurskens, ged. Swalmen 28-8-1650 (get. Hermannus Heeskens en Catharina Fabers?; zn. van Paulus x Anna Martens).
2. Maria Beurskens, ged. Swalmen 15-9-1651 (get. Paulus Nelissen en Anna Vissers vervangen door Egidia Hanssen; dr. van Paulus x Anna Martens), mogelijk jong overl. Tr. echter ook mogelijk 1) Swalmen 13-11-1681 met Antonius Hawinkels.
3. Joannes Beurskens, ged. Swalmen 21-9-1654 (get. Joannes Bulders en Egidia Hanssen, vervangen door haar dochter Elijsabetha; zn. van Paulus x Anna Martens).
4. Maria Beurskens, ged. Swalmen 10-9-1656 (get. Guilielmus Rutzen en Gertrudi Janssen; dr. van Paulus Beurskens; boven deze notitie: 'Hac est prima proles baptizata per Joannes de Haeff'). Tr. Swalmen 25-2-1685 met Joannes Damen Crompvoets. Deze is eerste telg gedoopt door Joannes de Haeff.
5. Gertrudis Beurskens, ged. Swalmen 12-1-1659 (get. Joannes Haijwinckel en Gertrudis Bremers; dr. van Paulus x Anna Martens), verm. vermeld 12-11-1692 als Gertrudis Paulsen.
6. Anna Beurskens, ged. Swalmen 15-3-1662 (get. Henricus zu Dam en Margareta Slabbers; dr. van Paulus x Anna Martens), mogelijk begr. Swalmen 19-4-1665, wellicht echter vermeld 22-7-1697 als Anna Cupers.
7. Godefridus Beurskens, ged. Swalmen 30-1-1664 (get. Joannes Kueven en Maria Martens; zn. van Paulus x Anna Martens), begr. ald. 4-9-1704. Tr. Swalmen 13-10-1688 met Elisabetha Beurskens.
8. Henricus Beurskens, ged. Swalmen 3-4-1668 (get. Casparus van Oel en Maria Mertens; zn. van Paulus x Anna Mertens).

vóór ... oktober 1644
Z.P. - Gehuwd: Silvestrus Peters [alias Slabbers, verm. begr. Swalmen ..-5-1679 als Marcelis Peters] en Mechtildis Beurskens [Beurskes, Burskens alias Timmermans].
Uit dit huwelijk (o.a. tweeling):
1. Petrus Peters, ged. Swalmen ..-10-1644 (get. Sebastianus van Oest en Maria Schaefsen [of Schaessen?]; zn. van Silvestrus x Mechtildis Burskens), verm. jong overl.
2. Henricus Peters, ged. Swalmen 1-11-1647 (get. Henricus zu Dam en Margareta Gubbels; zn. van Silvestrus x Mechtildis Beurskes).
3. Maria Slabbers [sic], ged. Swalmen 11-12-1650 (get. Fredericus Fredericx en Catharina Corvers; dr. van Silvestrus x Mechtildis Timmermans; achternaam vader slecht leesbaar en onder voorbehoud, mogelijk staat er Silvestrus Mullers, die in dat geval als Sijl Mullers wordt vermeld in de hoofdschat van 6-10-1654).
4. Joannes Peters, ged. Swalmen 5-9-1653 (get. Henricus Heijnen en Egijdia Hanssen; zn. van Silvestrus x Mechtildis Beurskens), jong overl.
5. Petrus Peters, ged. Swalmen 5-9-1653 (get. Philippus Willemkens en Joanna Doveren; zn. van Silvestrus x Mechtildis Beurskens).
6. Joannes Peters, ged. Swalmen 1-11-1654 (get. Theodorus Schirpen namens Antonius Mennius, pastoor van Swamen, en Gertrudis Brentgens; zn. van Silvestrus x Mechtildis Beurskens), mogelijk begr. ald. 1-8-1671.
7. Theodorus Peters, ged. Swalmen 30-8-1658 (get. Henricus Koo... en Maria Frevers; zn. van Silvestrus x Mechtildis Beurskes).
...
8. Helena Peters, ged. Swalmen 1-4-1665 (get. Petrus van Haeff en Mechtildis Burskes, nicht van de moeder ('neptis puerperae'); dr. van Silvestrus x Mechtildis Burskes).


vóór 21 april 1646
Z.P. - Gehuwd: Henricus Fijkens [Fickens] en Maria Beurskens [Burskens, verm. alias Cuypers alias Timmermans].
Uit dit huwelijk:
1. Gerardus Fijkens, ged. Swalmen 21-4-1646 (get. Wolterus Beeck en Catharina Cuijpers; zn. van Henricus x Maria Burskens), jong overl.
2. Gerardus Fijkens, ged. Swalmen 25-4-1650 (get. Christophorus Lindemans en Anna Martens; zn. van Henricus x Maria Beurskens).
3. Maria Fijkens, ged. Swalmen 10-1-1653 (get. Henricus Dijsen en Gertrudis Tulianders; dr. van Henricus x Maria Beurskens).
4. Gertrudis Fijkens, ged. Swalmen 18-7-1655 (get. Henricus Heijnen en Egidia Hanssen; dr. van Henricus x Maria Beurskens).

Redenen om aan te nemen dat deze Paulus, Mechtildis en Maria broer en zussen zijn:
- De unieke achternamen/aliassen van Paulus, Mechtildis en Maria.
- Alle 3 hebben als doopgetuige Egidia Hanssen (familierelatie van deze person is mij tot op heden onbekend).
- Anna Martens, vrouw van Paulus Timmermans is doopgetuige bij kind van Maria Beurskens.
- Bij het 8e kind van Mechtildis Beurskens is ene Mechtildis Burskes doopgetuige. Dit betreft waarschijnlijk Mechtildis Damen.
- Kijken we naar de vernoemingsregel, dan zien we dat zowel Paulus, Mechtildis en ook Maria Beurskens, hun eerste dochter Maria hebben genoemd.
Zoals blijkt uit de huwelijksdispensatie van 1685 heet de moeder van Paulus Meriken (=Maria).

Vader van Paulus, Mechtildis en Maria:
De 1e zoon van Paulus, en de 2e zoon van Mechtildis Beurskens zijn Henricus genoemd (de 2e zoon van Maria is waarschijnlijk vernoemd naar zijn overleden broer).
Het is zeer waarschijnlijk dat de vader van Paulus, Mechtildis en Maria, Henricus heet.
Omdat de moeder van Paulus Meriken Beuskens heet, bestaat het vermoeden dat de vader een andere achternaam had dan zijn kinderen. Er is niets te vinden over een huwelijk van Meriken Beuskens. Wel vind ik het volgende; tussen 1633 en 1637 (12-02-1633, 05-11-1633, najaar 1637) zijn er verschillende documenten m.b.t. overdracht van land van “Hendrick Timmermans en Mercken, echtelieden”.
Aangezien Paulus, Mechtildis en Maria bekend zijn onder de achternamen Beurskens en Timmermans, is het zeer aannemelijk dat deze Hendrick Timmermans hun vader is, en dat bij hun naamgeving gekozen is voor de familienaam van hun moeder.


Samenstelling familie/voorouders Mechtildis Damen:

23 april 1641
SWALMEN - Gehuwd: Henricus Crompfoets [alias Voijrsack, Voorsaek, begr. Swalmen 19-8-1680] en Mechtildis Damen [Daemen, begr. Swalmen 29-8-1680]. Getuigen: Egidius van Oest en Joannes in geen Schuer.
DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 4 (RAL 10).
Uit dit huwelijk:
1. Godefridus Crompfoets, ged. ..., begr. Swalmen 3-3-1669.
...
2. Joannes Crompfoets, ged. Swalmen 19-2-1647 (get. Paulus Kermans en Maria Damen).
3. Silvester (ook wel; Marcelus) Crompfoets, ged. Swalmen 12-6-1649 (get. Petrus op den Berch en Barbara Damen), verm. begr. ald ..-2-1679.
4. Judith Krompfoets, ged. Swalmen 9-2-1652 (get. Christophorus Lindemans en Catharina Crompfoets), begr. ald. 6-9-1713. Tr. Swalmen 11-2-1680 met Gerardus Janssen.
5. Wilhelmus Voijrsack, ged. Swalmen 27-9-1654 (get. Hubertus Emets en Margaretha Hermens; zn. van Henricus x Mechtildis Damen), jong overl.
6. Wilhelmus Crompfoets, ged. Swalmen 1-5-1656 (get. Joannes Cuijpers en Catharina 'habitans Geldriae'; zn. van Henricus x Mechtildis Damen; dag onder voorbehoud, mogelijk 9-5), begr. ald. 24-12-1702. Tr. Swalmen 10-5-1685 met Elisabeth Ramekers.
7. Nicolaus Crompfoets, ged. Swalmen 25-3-1659 (get. Joannes Sporen en Elijsabetha Hanssen; zn. van Henricus x Mechtildis Damen).


21 april 1643
SWALMEN - Gehuwd: Joannes van Cruchten [alias Coenen, koster van Swalmen] en Barbara Damen [Daemen; overl. nà 2-2-1669]. Getuigen: Engelbertus Loren en Hermannus Sporen.
DTB-Registers St.-Lambertusparochie Swalmen 126.4, fol. 5 (RAL 12).
Uit dit huwelijk:
- Conradus Coenen, Coonen alias van Cruchten, begr. Swalmen 29-6-1670 als adolescente zoon van koster Joannes Coonen.
...
1. Joannes van Cruchten, ged. Swalmen 20-10-1648 (get. Nicolaus Smets en Catharina, weduwe van Sebastianus van Oest; zn. van Joannes x Barbara Daemen), jong overl.
2. Judith Cruchten, ged. Swalmen 25-11-1651 (get. Joannes Bulders en Maria Burskes; dr. van Joannes x Barbara Damen), jong overl.
3. Henricus van Cruchten, ged. Swalmen ..-11-1652 (get. Henricus Voorsaek [alias Crompvoets] en Gertrudis van Cruchten 'in baptismo in necessitate dato in catechismo' Catharina van Cruchten; dag niet leesbaar op fotokopie).
4. Judith van Cruchten, ged. Swalmen 5-7-1654 (get. Henricus Gubbels 'junior' en Maria Lindemans; dr. van Joannes x Barbara Damen), begr. ald. 28-6-1673.
5. Joanna van Cruchten, ged. Swalmen 10-1-1658 (get. Joannes van Hees en Matthia Raemekers; dr. van Joannes x Barbara Damen).
6. Joannes Coenen, ged. Swalmen 23-9-1663 (get. Henricus Raemekers en Catharina Rutzen; zn. van Joannes, koster, x Barbara Daemen).


Redenen om aan te nemen dat Mechtildis en Barbara Damen zussen zijn:
- Barbara is doopgetuige bij kind van Mechtildis, en Henricus (man van Mechtildis) is doopgetuige bij kind van Barbara. Met name de naam Henricus Voorsaek alias Crompvoets is uniek, en het kan in dit geval geen ander persoon betreffen.
- Ook komen meerdere achternamen van doopgetuigen overeen.
- Als we kijken naar de huwelijksdispensatie van 1685, heet de moeder van Mechtildis Jeutien (=Judith). Bij zowel Mechtildis als Barbara wordt de eerstgeboren dochter Judith genoemd, dus vernoemd naar hun oma.
- Bij zowel Mechtildis als Barbara wordt de 2e zoon Joannes genoemd. Het is dus zeer aannemelijk dat de vader van Mechtildis en Barbara Joannes heet.


Bronnen van alle gezinnen:
Kroniek voor Beesel Belfeld en Swalmen – Loe Giesen
http://www.loegiesen.nl/


 
  22 jan 2013
2 maal huwelijksdispensatie binnen 1 tak in stamboom
2 maal huwelijksdispensatie binnen 1 tak in stamboom
Twee huwelijksdispensaties binnen 1 familietak.
Binnen de stamboom Crompvoets is in het verleden 2 maal een huwelijksdispensatie afgegeven i.v.m. bloedverwantschap van de toekomstige echtelieden. Dit gebeurde in 1 tak van de stamboom, een paar generaties na elkaar. Zie schema en scans van de huwelijksdispensaties.
 
  22 dec 2012
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
  20 dec 2012
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
  18 dec 2012


Personen

 ID   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren / Gedoopt   Plaats   Laatst gewijzigd op 
I20 
CROMPVOETS Johanna, Elisabeth 
geb. 24 okt 1924  Swalmen, LI, NLD  10 mei 2015
I469 
FIJTEN Arnoldus 
geb. 24 jun 1871  Montfort, LI, NLD  3 nov 2013
I466 
KREUWELS Maria Aldagonda 
geb. 12 dec 1871  Echt, LI, NLD  3 nov 2013
I468 
COENEN Wilhelmus Josephus 
geb. 12 apr 1871  Montfort, LI, NLD  3 nov 2013
I467 
KREUWELS Anna Margaretha 
geb. 13 feb 1864  Echt, LI, NLD  3 nov 2013

Gezinnen
     
 ID   Echtgenoot-ID   Naam echtgenoot   Echtgenote-ID   Naam echtgenote   Getrouwd   Laatst gewijzigd op 
 F167 
 I468  COENEN Wilhelmus Josephus  I467  KREUWELS Anna Margaretha  26 aug 1895  3 nov 2013
 F120 
 I339  KREUWELS Joannes, Leonardus  I340  NOBIS Maria  23 jan 1860  3 nov 2013
 F113 
 I460  ROUMEN Petrus  I314  WOLTERS Margaretha  tussen okt. 1800 en juni 1802  23 mei 2013
 F162 
 I458  MEUWISSEN Wilhelmus, Hubertus (Wiel)  I309  WOLTERS Helena, Maria, Hubertina    19 dec 2012
 F161 
 I58  CROMPVOETS Wilhelmus, Johannes  I456  Jet    2 dec 2012